Hořice,Štěpánka 18.7.2020

Už se nám blíží dovolená,takže jsme se rozhodli jen pro krátký kochací tripíček,protože pokud počasí přeje vyject se prostě musí zkrátka člověku  to nedá.Začátek výletu jsme zahájili na vrchu Gothard u Hořic na jehož vrcholu nás přivítal monumentální Hřbitovní portál práce místní sochařské a kamenické školy,jejíchž pokračovatelé mají zde sochařský park U sv.Gotharda s moderními skulpturami.Další zajímavost,která oku neunikne je kruh stoletých lip vysázených roku 1817 v jehož středu uvidíme Žižkův pomník,který zde byl odhalen ku příležitosti 450.výročí vítězství v bitvě u Hořic roku 1873.Odtud naše kola mířili do nedalekého pivovaru Jungberg Hořice a restaurace Staré časy k posilnění a odpočinku.Cesta dále pokračovala k nejstarší rozhledně Jizerských hor Štěpánka,která je v nadmořské výšce 959 m.n.m.na vrchu Hvězda.Měli jsme štěstí a vyjeli jsme si skoro až pod ní,takže se nám cesta na vrchol výrazně zkrátila.Rozhled do krajiny byl parádní,protože počasí nám přálo a bylo vidět opravdu daleko.Za věží rozhledny jsou trosky kontroverzního žulového Železného válečného kříže,který je v čele kamenného kruhu.Železný kříž byl původně postaven místními Němci v květnu 1944 na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z Kořenova a okolních vesnic,přičemž každé z těchto míst bylo zastoupeno kamenem.Ve středu Železného kříže se nacházel hákový kříž výsostný znak Třetí říše,který byl po válce v květnu 1945 odstraněn a vzápětí žulový Železný kříž rozlomen a shozen ze svahu a na původním místě zůstal jen podstavec.K obnovení došlo až příznivci vojenské historie v roce 2011,kteří části kříže znovu našli,vynesli na plošinu,sestavili a instalovali do původní podoby,ale prakticky ilegální cestou bez souhlasu obce Kořenov byl obnoven nacistický památník jediný svého druhu v České republice.Ponecháním na tomto místě současně svědčí o sebevědomí,toleranci a dobré vůli,které by po každé válce měli projevovat vítězové vůči poraženým.Odtud už nás silnice vedla přes výhledy Jizerských hor na vodní nádrž Souš a pak dále k našim domovům.
(c) 2021 www.chopperbanda.cz | realizace 3Nicom