Zelenohorská pošta Museum veteránů-klášter Zelená hora(Černí baroni)-Nevřeň kaolinový důl 4.7.2020

Dnešní den jsme se rozhodli strávit v západočeském kraji.Sraz jsme si dali brzo ráno,ať si den užijeme a jelikož nám šlo hlavně o zajímavosti kraje,tak jsme zvolili rychlý přesun po D5. Prvním zastávkou byla bývalá Zelenohorská pošta,v které se nyní nachází Museum veteránů.Expozicí nás prováděl milý průvodce a představil nám sbírku motocyklů,automobilů české i zahraniční výroby z let předválečných i poválečných a zároveň i zemědělskou techniku.Ve sklepě se nachází expozice věnovaná letectví,která je také obsáhlá od modelů letadel,výstroj pilota až po brigadýrku vojáka RAF. Odtud jsme pokračovali na klášter Zelená hora známý jako bašta  Švandrlíkových Černých baronů- Jednotek pomocných technických praporů.Po celém areálu se nachází expozice z natáčení filmu Černí baroni a je doplněna video ukázkami vázanými k daným lokacím a hláškám z filmu,které se stavili nezapomenutelnými.Též je nutno podotknout,že Zelená hora v minulosti hostila přední šlechtice a uchovávala ve svých zdech i Svatováclavskou korunu.Po prohlídce jsme  zajeli na náměstí v Nepomuku,aby jsme poobědvali a posilněni vyrazili směr Nevřeň na prohlídku kaolínového dolu.Štěstí nám přálo a ikdyž poslední prohlídka toho dne byla ukončena,tak nám slečna v infocentru zajistila prohlídku navíc a tak jsme mohli spatřit i podzemí a seznámit se s těžbou,která zde v minulosti probíhala.Důl je velmi pěkně osvětlen,upraven má stálou teplotu 10C a 70% vlhkost,která je příjemná na dýchání.Důl využili i fimaři,kteří zde natáčeli pohádku Čertí brko a tak pomohli nejen finančně,ale i propagačně důl zviditelnit.K dolu vede stoupáním pěkná lesní cesta ,která je doplněna o dřevěné vyřezávané houby a doplňkové info panely.Tady naše toulky končí a je na čase nabrat směr k domovům.Zpět jsme zvolili trasu přes křivoklátské lesy a jejich klikaté a místy dosti prudké silnice.
(c) 2020 www.chopperbanda.cz | realizace 3Nicom